Przejdź do treści

Skuteczna i sprawna komunikacja w lotnictwie jest nieodzownym warunkiem bezpieczeństwa.

ICAO English Language Proficiency Test prowadzony przez firmę ICAO4U jest dedykowany do zapewnienia skutecznej i wydajnej komunikacji w branży lotniczej. Stanowi to niezbędny warunek bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i członków załogi.

Podstawową misją firmy jest rozwijanie i utrzymywanie standardów komunikacji zgodnych z wytycznymi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bezpiecznej i wydajnej globalnej sieci lotniczej.

Oferując kompleksowe egzaminy z biegłości językowej i szkolenia, ICAO4U pomaga pilotom, kontrolerom ruchu lotniczego i innym profesjonalistom lotniczym osiągnąć wymagany poziom kompetencji językowych, zmniejszając w ten sposób ryzyko nieporozumień i ostatecznie promując wyższy poziom bezpieczeństwa w branży.

Pomogliśmy im zdać egzamin ICAO ze znajomości języka angielskiego